Lees verder

Met genoegen nodigt het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Stem-, Spraak- en Taalpathologie u uit voor haar jaarlijkse hybride symposium:

Hardnekkige spraakstoornissen bij kinderen een multidisciplinair en interactief symposium

Datum: Vrijdag 10 maart 2023 van 12:30-17:00 uur (incl. lunch)

Locatie: Het Nieuwe Instituut – Museumpark 25, Rotterdam (of online)

Programma:

12:30 – 13:15 uur       Netwerklunch Meet & Eat

13:15 – 13:45 uur       Algemene Ledenvergadering (alleen voor leden)

13:45 – 14:00  uur      Opening Voorzitter NVSST – Marie-Christine Franken

14:00 – 14:30  uur      Jet de Gier (KNO-arts/foniater) en Sandra Bos (Logopedist):

                                  Open of gesloten Nasaliteit? Of anders? – ons vrijdagmiddag spreekuur

14:30 – 15:00 uur       Ben Maassen (Neuropsycholoog) en Martijn Toll (Klinisch fysicus audioloog)

Auditieve waarneming in klinisch onderzoek en revalidatie van spraakstoornissen,
een kwestie van aandacht?

15:00 – 15:30 uur       Pauze

15:30 – 15:50 uur       Rico Rinkel (KNO-arts/foniater en Logopedist)
Het tongriempje en de articulatie: Feit of Fictie?

15:50 – 16:20 uur       Sanne Diepeveen (Spraak/Taalpatholoog en Logopedist) en Leenke van Haaften
(Spraak/Taalpatholoog en Logopedist)
Procesdiagnostiek bij spraakstoornissen, hoe doe je dat?

16:20 – 16:50 uur       Martina de Groot (Spraak/Taalpatholoog en Logopedist)
Behandeling van hardnekkige spraakstoornissen bij kinderen.

16:50 – 17:00 uur       Afsluiting

17:00 uur                     Borrel in de Witte de Withstraat

Aanmelding: Meld je hier uiterlijk maandag 13 februari aan.

Kosten: Graag uw bedrag voor deelname overmaken op NL08 INGB 0003 7745 34 t.n.v. Ned. Ver. voor Stem-Spraak en Taalpathologie:

Leden: €10

Studenten: €15

Niet-leden: €30

Nieuwe leden: €28 per jaar + gratis toegang symposium 2023 (incl lunch).

Deze korting is geldig bij start van het lidmaatschap tussen 17 januari en 10 maart 2023.

Je kunt lid worden van de NVSST als je een academische opleiding hebt gedaan.

N.B.: Kosten zijn gelijk voor fysieke deelname en online deelname.

Een certificaat van deelname kan worden verstrekt.

Bestuur NVSST:                                                                                                               

Dr Marie-Christine Franken, voorzitter
Dr Lottie Stipdonk, secretaris
Dr Lianne Remijn, penningmeester
Prof Dr Kristiane van Lierde
Prof Dr Ben Maassen
Drs Rico Rinkel,
Margo Zwitserlood, MSc.

Secretariaat NVSST: secretaris.nvsst@gmail.com

http://www.nvsst.org/agenda/event/hardnekkige-spraakstoornissen-bij-kinderen-een-multidisciplinair-en-interactief-symposium/