Lees verder

Elke derde donderdag van de maand organiseren wij van 19.00-20.00 uur een online spreekuur over een vooraf bepaald onderwerp. Je kunt je hiervoor aanmelden om in gesprek te gaan, vragen te stellen of suggesties te doen.

In een vorige sessie werd duidelijk dat er behoefte is aan contact met bureaumedewerkers. Leden lieten weten het prettig te vinden de gezichten achter de e-mailberichten of stem aan de telefoon te zien. In de volgende sessie willen wij jullie de mogelijkheid geven vragen te stellen aan beleidsadviseurs en –ondersteuners van de NVLF. Marliek Schulte, beleidsadviseur, en Jilke Hageman, beleidsondersteuner, zijn dan beschikbaar voor bijvoorbeeld vragen over de kwaliteitscyclus of online logopedie. Of arbeidsgerelateerde vragen over het in dienst nemen van personeel of het in dienst gaan bij een praktijk of instelling, een praktijk opstarten, etc. De eerstvolgende sessie staat gepland op 15 april a.s.

Wil je deelnemen aan dit online spreekuur? Meld je aan via communicatie@nvlf.nl o.v.v. NVLF Spreekuur Beleid. De eerste 30 aanmeldingen krijgen op de dag zelf een Zoomlink toegestuurd.

Oorsprong spreekuur
Door de coronabeperkingen werden vorig jaar door de NVLF veel bijeenkomsten online georganiseerd, zoals webinars, de klankbordgroep bijeenkomsten en het congres. Dit werd door velen als positief ervaren, voornamelijk ook door het ontbreken van reistijd en verkeersdrukte. Een fysieke bijeenkomst bijwonen was voor de coronacrisis een aanzienlijke tijdsinvestering en beperkte daarmee de hoeveelheid aanwezigen. Meepraten vanuit huis kost veel minder moeite.

Zodoende ontstond het plan om de leden vaker tussentijds te bevragen in een online spreekuur. Op deze manier blijven we als vereniging nog meer in contact met de leden en leden kunnen op een makkelijke en toegankelijke manier hun vragen stellen en/of tips en suggesties delen. De onderwerpen voor het spreekuur kunnen heel breed of juist heel specifiek, op een actualiteit, worden ingestoken.