Lees verder
Deze cursusdag gaat over de diagnostiek van lezen en spellen en is bedoeld voor logopedisten die werken met kinderen bij wie ze problemen met het (leren) lezen en spellen signaleren. Gedurende de trainingsdag wordt theorie afgewisseld met praktische oefeningen aan de hand van geluidsfragmenten en geschreven teksten.
  • Prijs: € 300,00 inclusief trainingsmateriaal en lunch, exclusief BTW.

Hoe kun je problemen met lezen en spellen herkennen? Wanneer is er sprake van dyslexie? Wat is de rol van het werkgeheugen hierbij? Hoe bepaal je de insteek van de behandeling? Hoe verhoudt zich de taalontwikkeling tot het lezen en spellen? Welke rol spelen taalvaardigheden bij het lezen en spellen? Na het volgen van deze dag kan de logopedist relevant onderzoek afnemen op gebied van lezen en spellen, de scores interpreteren en met elkaar in verband brengen, waarbij ze ook de relevante gegevens op het gebied van de taalontwikkeling kan meenemen.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de training:

  • Lezen en spellen in relatie tot taalvaardigheden
  • Beschikbare instrumenten voor de diagnostiek
  • Praktische oefening met diverse instrumenten
  • Casuïstiek

Voorafgaand aan de trainingsdag lezen de deelnemers relevante literatuur en bereiden een casus voor.

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd bij St. ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) met 16 punten voor logopedisten.