Lees verder
Deze cursusdag gaat over de behandeling van lees- en spellingproblemen en heeft als doel dat de logopedist die nog weinig ervaring heeft met het behandelen van lees- en spellingproblemen op een evidence based wijze met deze problematiek aan de slag kan. Hierbij wordt theorie afgewisseld met casuïstiek en wordt in de middag gewerkt aan het opstellen van een behandelplan van een casus die de deelnemers zelf meenemen.
  • Prijs: € 300,00 inclusief trainingsmateriaal en lunch, exclusief BTW.

Hoe bepaal je de insteek van de behandeling? Hoe verhoudt zich de taalontwikkeling tot het lezen en spellen? Welke methoden zijn er om lees- en spellingproblemen te behandelen in de verschillende fasen van het lezen? Hoe kun je het lezen en spellen op een effectieve manier stimuleren?

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de training:

  • Do’s en dont’s in de behandeling van leesproblemen
  • Relatie taal en spellen/lezen
  • Klinisch redeneren: onderbouwing diagnose en behandeling
  • Opstellen behandelplan

Voorwaarde voor deelname is het inleveren van een casus voorafgaand aan de trainingsdag. Deze casus wordt tijdens de training besproken. Tevens is er sprake van verplichte literatuur.

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd bij St. ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) met 23 punten voor logopedisten.