Lees verder
Mede namens de NVLF is FvOv betrokken bij de onderhandelingen voor de verschillende cao’s in het onderwijs. Daarnaast zijn de onderhandelaars betrokken bij het overleg binnen de scholen als er reorganisatie- of fusieplannen zijn. Ook bij bezuinigingen met personele gevolgen worden de vakbonden, waaronder FvOv, betroken bij het overleg om een zogenaamd sociaal plan op te stellen.

In de commissie funderend onderwijs worden alle zaken besproken die te maken hebben met de cao’s voor het primair- en het voortgezet onderwijs, zoals de inzet bij de cao-onderhandelingen, de voortgang van de onderhandelingen en de beoordeling van het onderhandelingsresultaat. Na de ledenraadpleging geeft deze commissie een zwaarwegend advies aan het bestuur van FvOv om wel of niet met de gemaaktde afspraken over de nieuwe cao in te stemmen.

Door de vertegenwoordiging van de NVLF in deze commissie is de rol en de meerwaarde van de logopedisten in het onderwijsveld bij de onderhandelaars bekend en is dit ook tijdens onderhandelingen onderwerp van gesprek.