Lees verder
Mede namens de NVLF is FvOv betrokken bij de onderhandelingen voor de verschillende cao's in het onderwijs. Daarnaast zijn de onderhandelaars betrokken bij het overleg binnen de scholen als er reorganisatie- of fusieplannen zijn. Ook bij bezuinigingen met personele gevolgen worden de vakbonden, waaronder FvOv, betroken bij het overleg om een zogenaamd sociaal plan op te stellen.

Door de vertegenwordiging van de NVLF in de Algemene Vergadering van FvOv zijn de onderhandelaars goed op de hoogte van de rol en meerwaarde van de logopedisten in het onderwijs. De belangen van de logopedisten kunnen zo bij zowel de cao-onderhandelingen als bij het overleg in de instellingen goed behartigd worden.