Lees verder
Mede namens de NVLF is FBZ betrokken bij de onderhandelingen voor de verschillende cao’s in de zorg. Daarnaast zijn de onderhandelaars betrokken bij het overleg in instellingen als er een reorganisatie of een fusie plaats vindt. Hierover ontvangen de leden rechtstreeks bericht van FBZ.

De Algemene vergadering komt zesmaal per jaar bijeen. Naast de begroting, jaarrekening en jaarverslag worden ook het arbeidsvoorwaardenbeleid en de cao-resultaten besproken. Ook actualiteit komt aan de orde zoals de ontwikkelingen op het gebied van functiewaardering, de pensioenen en veranderende wetgeving.

De NVLF wordt vertegenwoordigd door Gertjan Sinke (beleidsadviseur NVLF).
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze serviceafdeling op: logopedie@nvlf.nl.