Lees verder

Op 5 november 2022 organiseert Logoscientia van 9:30 -13:30 u. in het Academiegebouw in Utrecht de Dag van de Logopediewetenschap. Het thema is “Innovatie”.

Als sprekers zullen dr. Lilian Beijer, dr. Rob Zwitserlood, dr. Marina Ruiter, Mariëlle Olthof en Linda Wouda MSc dit thema vanuit hun invalshoek belichten. De dag wordt geopend door Prof. dr. Ellen Gerrits.


Meer informatie over het programma en aanmelden via de website van Logoscientia.

5 november 2022
Thema: Innovatie

Logoscientia nodigt u van harte uit voor de Dag van de Logopediewetenschap op zaterdag 5 november 2022. Deze keer live in Utrecht in het Academiegebouw.

De Dag van de Logopediewetenschap heeft dit jaar als thema “Innovatie”.
Innovatie is een breed begrip. In alle lezingen van de dag zal dit thema op een of andere wijze terugkomen. 

Programma
09:30Inloop met koffie/thee.
10:00Welkom door voorzitter Logoscientia, Erik Hersbach MSc
10:05Opening door Prof. dr. Ellen Gerrits
10:15Keynote dr. Lilian Beijer
De kracht van het logopedische vakgebied.
Kansen en uitdagingen op weg naar toekomstbestendige zorg.
Abstract.
10:45dr. Lilian Beijer
Zaaldiscussie over de keynote.
11:15Wisselmoment parallelsessies
 KinderenVolwassenen
11:25dr. Rob Zwitserlood
Digitale tools in diagnostiek en behandeling van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen
Abstract
dr. Marina Ruiter
Webgebaseerde afasietherapie in de chronische fase: Voorlopige bevindingen en consequenties voor de klinische praktijk.
Abstract
11:50Lunchpauze
12:50Linda Wouda MSc
Implementatie van LITMUS-NL: een bruikbaarheidsstudie.
Abstract
Mariëlle Olthof
Het ontwikkelen van een logopedische behandeling voor mensen met dementie: actieonderzoek in de praktijk.
Abstract
13:15Wisselmoment  
13:20Gezamenlijke afsluiting door Prof. dr. Ellen Gerrits
13:30Afsluiting en einde programma door Erik Hersbach MSc
Waar?

Locatie
Academiegebouw van de Universiteit Utrecht
Domplein 29, Utrecht

Kosten
De kosten voor programma inclusief koffie/thee en lunch bedragen:
€ 32,50    voor leden van Logoscientia en studenten.
€ 40,-   
    voor niet-leden.
(over te maken op IBAN NL03 TRIO 0391 0087 30 t.n.v. Logoscientia o.v.v. “Dag van de Logopediewetenschap” en uw naam.) 

Een bewijs van deelname met 2,5 niet-geaccrediteerde punten wordt na afloop van de dag verstrekt.

Wij hopen u op 5 november te mogen verwelkomen.

Het bestuur van Logoscientia:
Erik Hersbach, Maaike van Alphen, Inge Klatte, Margo Zwitserlood-Nijenhuis, Lotti Dijkhuis, Robin ‘t Hart, Esther van Heeswijk, Eline Alons en Tina Mantel

Aanmelden t/m 27 oktober 2022