Lees verder

IPO, Individuele professionele ontwikkeling. Het is tegenwoordig steeds belangrijker om een lange termijn visie op uw therapeutisch handelen te hebben. Dat betekent keuzes maken, profileren en evalueren. Dit is niet alleen belangrijk voor je eigen ontwikkeling, ook het Kwaliteitsregister Paramedici vraagt om een goed geformuleerde reflectie op je handelen met daarbij een concreet plan voor je individuele professionele ontwikkeling.

Maar in de waan van de dag is het lastig om achter je computer te bedenken waar je over 5 jaar wilt staan, wat je missie is en wat je ontwikkelpunten zijn. Jij wilt waarschijnlijk gewoon cliënten behandelen!

Deze cursus laat je (her)ontdekken waar je talenten liggen en hoe je dat beter voor het voetlicht kunt krijgen. Je krijgt inzichten in het waarom van de IPO, wat is precies de Demingcirkel en hoe pas ik dit toe in de praktijk, waarom een visie nodig is om smart doelen te kunnen stellen. Je leert beschrijven wat uw ontwikkelpunten zijn en gaat hier adequate acties bij formuleren. Ook wordt duidelijk hoe je uitkomsten van cliëntervaringsonderzoeken zoals Qualiview kunt verwerken in IPO.

Alle beroepsgroepen die vallen onder PPN kunnen zich inschrijven voor deze cursus EN/NVD/VvOCM/NVLF/NVH/OVN

Lees hier meer informatie en meld je aan.