Blog Jenta Sluijmers: ‘Preventieve logopedie biedt kansen’

‘Communiceren is zo belangrijk. In je werk, in vriendschappen. Communiceren betekent meedoen.’ Jenta Sluijmers is leidinggevende van verschillende teams bij de GGD (Jeugdgezondheidszorg) in Amsterdam. Een van die teams is het team preventieve logopedie, een beroepsgroep die haar na aan het hart ligt. Jenta is ook docent van de cursus 'Preventieve logopedie loont' van Pro Education.

jenta sluijmers

"We weten steeds beter dat het belangrijk is om taalproblemen zo vroeg mogelijk te signaleren. Zo kun je voorkomen dat er communicatieproblemen en daardoor opvoedings- of sociale en emotionele problemen ontstaan", zegt Jenta. De logopedisten uit het team preventieve logopedie van de GGD in Amsterdam bezoeken daarom alle kinderdagverblijven en centra voor vroeg- en voorschoolse educatie. Ook houden zij spreekuur bij de Ouder- en Kindteams (voorheen de consultatiebureaus). "Preventieve logopedie biedt kansen", stelt Jenta. "Voor de kinderen om wie het gaat, hun ouders en begeleiders, maar ook voor logopedisten zelf."

Jonge kinderen
Van oudsher werkten preventieve logopedisten vooral op scholen. Zij deden bijvoorbeeld de screening van 5-jarigen. "Uit wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de screening, onder andere beschreven in een nieuwe richtijn 'taalontwikkeling', blijkt dat je er al veel eerder bij moet zijn", zegt Jenta. Daarom kiest de GGD in Amsterdam ervoor om aandacht te besteden aan de taal- en spraakontwikkeling van kinderen die jonger zijn dan 4 jaar. "Logopedisten kunnen dat goed. Zij weten langs welke lijnen de taal- en spraakontwikkeling van jonge kinderen verloopt." De logopedisten werken samen met andere disciplines, zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen of jeugdpsychologen. "Vaak spelen meer factoren een rol en gaat het niet om een geïsoleerd taal- of spraakontwikkelingsprobleem."

Ervaring
Zelf heeft Jenta veel ervaring in de preventieve logopedie. "Ik vind het vak logopedist leuk, maar ik heb ook wel een creatieve ondernemende geest. In de preventieve logopedie komt dat samen." Ze werkte jarenlang als preventieve logopedist op een school. Hoewel ze inmiddels leidinggevende is, is ze nog altijd nauw betrokken bij de praktijk en vakinhoud. Ook is ze docent van de vernieuwde cursus preventieve logopedie van Pro Education. "Lang geleden was ik ook bij deze cursus betrokken. Maar er is nu zo veel veranderd, dat het tijd is voor een nieuwe inhoud."

Veranderingen
De veranderingen in de preventieve logopedie hebben veel te maken met nieuwe wetenschappelijke inzichten en een veranderende maatschappij. Ook zijn er veel nieuwe diagnostische hulpmiddelen ontwikkeld. Plus allerlei apps, die ouders kunnen gebruiken om de taal- en spraakontwikkeling van hun kind te stimuleren. "Wat is er allemaal, hoe kun je het toepassen?" Voor logopedisten die meer willen met preventieve logopedie is het echter minstens zo belangrijk dat zij weten op welke manier zij hun werk het beste kunnen organiseren. "Je kunt niet zomaar bij een kinderdagverblijf binnen lopen en zeggen: hallo, ik ben logopedist. Maar hoe moet het dan wel? Hoe schrijf je een plan waarmee je naar de gemeente kunt? Welke financieringsbronnen zijn er? Hoe kom je tot een multidisciplinaire aanpak? Hoe bied je je dienstverlening aan?"

Veel kansen
Jenta voorspelt dat preventieve logopedie steeds belangrijker zal worden. "Er is veel aandacht voor het optimaal benutten van de potentie en talenten van zeer jonge kinderen. De politiek hecht hier veel waarde aan, gemeenten zien het belang, er worden gelden vrij gemaakt. Er liggen veel kansen voor logopedisten die in de preventieve logopedie werkzaam zijn of zich op dit terrein willen ontwikkelen."