'Al dertig jaar geen dag hetzelfde'

Pamela Kreeuseler (56) mag zich al 30 jaar logopediste noemen. Daarnaast stoomt ze sinds 2007 nieuwe generaties logopedisten klaar voor de praktijk, als docente aan de Hogeschool. In deze periode is ze getuige geweest van veel veranderingen binnen het vakgebied. Pamela is sterk betrokken bij nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied. Wat zijn daarvan belangrijke?

blog pamela

"Door alles wat er gebeurt binnen het vakgebied Logopedie, heb ik nooit het idee gehad dat ik al 30 jaar hetzelfde doe. Er blijven mensen bezig om het vak te verbeteren en nieuwe doelgroepen te ondersteunen. En ook de technische ontwikkelingen en innovaties, dat je straks bijvoorbeeld tests kan afnemen met een iPad, zijn dingen die het vak steeds opnieuw interessant maken."

Het vakgebied door de jaren heen
"Vroeger waren er veel minder tests en materialen voor handen. Door hetgeen dàt we tot onze beschikking hadden met elkaar te delen en van elkaar te kopiëren, voerden we destijds ons werk uit. Maar ons werk was nog onvoldoende zichtbaar. Mede door de inspanningen van de beroepsgroep en de ontwikkelingen van het curriculum op de opleidingen is er onderzoek gedaan naar de methoden en werkwijzen die we hanteerden en is evidentie gevonden voor het feit dat het daadwerkelijk effectief was. Hiermee is Logopedie gepromoveerd tot een echte wetenschap en dit heeft geleid tot het positief ontwikkelen, en steeds verder verbeteren van het vakgebied."

De invloed van logopedische tests en meetinstrumenten
Als ervaringsdeskundige heeft Pamela zeer veel logopedische tests en meetinstrumenten de revue zien passeren. Ook is ze betrokken geweest bij de ontwikkeling ervan. "Tests zijn van groot belang om zichtbaar te maken wat het taal- en spraak niveau van een kind is. En waar een eventueel probleem hierbinnen haar oorzaak vindt. Ook heeft juist de inzet van tests een groot aandeel gehad in het feit dat Logopedie als vak, als wetenschap, steeds serieuzer werd genomen. Vroeger werd bij een logopedist gedacht aan iemand die spelletjes speelt met kinderen. Dat beeld is gelukkig flink bijgesteld. We hebben in de loop der jaren echt wel duidelijk kunnen maken dat het gaat om de communicatie, en dat een spelelement erbij kan helpen om kinderen op dit gebied te toetsen en begeleiden. Er is nu veel meer bekend over de veelzijdigheid van de zorg die wij aan onze cliënten bieden."

De volgende generatie
Onder andere door mee te doen aan onderzoeken kan Pamela kennis opdoen om over te dragen aan haar studenten. "De kennis die ik probeer over te dragen op mijn studenten, is niet alleen afkomstig uit de ervaring die ik tijdens mijn werk als logopedist heb opgedaan. Ook met deelname aan onderzoeken doe ik kennis op die ik kan overdragen op mijn studenten. Bijvoorbeeld tijdens het normeringsonderzoek van de CELF-5-NL waarbij ik studenten heb laten ervaren hoe het is om je als cliënt in de testsituatie te bevinden. Een leuke ontwikkeling is dat de test volledig digitaal verkrijgbaar is. Je merkt echt aan de positieve reacties dat dit past bij de belevingswereld van jongeren, ook bij de allerjongste."

Logopedisten volgen goed wat er speelt
Voor alle logopedisten is ontwikkeling belangrijk. Als we het hebben over de toekomst, komen de woorden digitalisering en eHealth vaak naar voren. Uiteindelijk gaan die ontwikkelingen om tijdwinst en kwaliteit van de behandeling. Wanneer kies je ervoor te werken met het ene materiaal en niet het ander? “Er is zoveel aanbod, het is lastig om te kiezen waar je in investeert. Ik merk aan collega’s, en ook aan mijzelf, dat we hierin voorzichtig zijn. Kosten worden uitvoerig bekeken, waarna heel goed wordt nagedacht over de werkelijke aanvulling van de investering op de kwaliteit van ons werk.”

Van logopedist naar allround therapeut?
Wat is een verandering waar veel logopedisten mee te maken gaan krijgen? "Voor de toekomst denk ik dat logopedisten steeds meer de rol aan kunnen nemen van all-round therapeut of gezondheidscoach. Dat we steeds meer kijken naar de echte probleemvraag van een cliënt, deze uitvoerig onderzoeken en dan samen toewerken naar een passende behandeling. Ik denk dat dit een rol is die absoluut voor ons is weggelegd."

Innovaties en verschuivingen van de rol van de logopedist in het werkveld zorgen er voor dat het vak logopedie continue in ontwikkeling is. Deze veranderingen worden gedreven door eigen inzet, oog voor wat er speelt en grote mate van betrokkenheid bij hun werk en cliënten. Hierdoor blijft het, ook voor logopedisten zoals Pamela die lang in het vak zitten, altijd opnieuw een interessant vakgebied!

Deze blog is geschreven dankzij de samenwerking met Pearson Benelux. Pearson organiseert speciale roadshows om de nieuwe CELF5 te demonstreren, zodat logopedisten het werken met de nieuwe test kunnen ervaren.

IMG_2146