Voortgang NVLF-registers

Tijdens de schrap- en verbetersessies eerder dit jaar is de wens naar voren gekomen om bij het herzien van de criteria voor de NVLF-registers het verminderen van administratieve lasten als uitgangspunt te nemen. Wat is de stand van zaken van dit schrap- en verbetervoorstel?

Logo schrappen&verbeteren def

Hanen-Ouderregister Bij de herziening van de criteria Hanen-Ouderregister heeft de NVLF deze wens al ter harte genomen door de criteria voor de herregistratie in heroverweging te nemen en de criteria te verlagen. (Lees hier het nieuwsbericht over de heroverweging herziening criteria herregistratie Hanen-ouderprogramma’s.)

Stotteren, IZS en Preverbaal Op dit moment wordt voor de registers Stotteren, IZS en Preverbaal gekeken naar de nieuwe criteria voor de periode 2021-2025. De registers lopen namelijk per 1 januari 2021 af. Uitgangspunt bij de herziening is om de criteria niet te verzwaren.

NVLF-registers
Begin volgend jaar gaat de NVLF de NVLF-registers evalueren. Na het besluit om geen specialisaties in te voeren is het goed om de discussie aan te gaan hoe nu verder gaan met de NVLF-registers. We houden u op de hoogte via deze nieuwsbrief.