Vervolg webinar TOS?

Begin juni organiseerde de NVLF een webinar TOS. Tijdens de schrap- en verbetersessies van afgelopen maanden is de NVLF geadviseerd om dit webinar continu toegankelijk te maken voor leden. Zo kan een logopedist het webinar terugkijken wanneer hij/zij dit wil. Bijvoorbeeld als bij de behandeling van een TOS-patiënt het volgen van de richtlijn vragen oproept.

webinar 250x175

De NVLF heeft na afloop van het webinar veel vragen ontvangen. Het bureau is langere tijd bezig geweest met het beantwoorden hiervan. Dit heeft op het bureau tot de conclusie geleid dat de inhoud van het webinar op veel punten nog niet aansluit bij de informatiebehoefte van onze leden. Om deze reden wordt het webinar in de huidige vorm niet herhaald of continu aangeboden. 
 
Hoe verder?
Op basis van alle vragen die zijn binnengekomen wordt de inhoud van het webinar aangepast. Als dit proces is afgerond wordt een nieuw webinar georganiseerd.

Tot slot
De stof die is behandeld in het webinar is ook beschikbaar in verschillende documenten. Denk aan de richtlijn, de samenvatting van de richtlijn, de leidraad per werkveld, infographic, hand-out webinar en veel gestelde vragen webinar. De veelgestelde vragen zijn recent weer geüpdatet. 

Klik hier voor meer informatie over de Richtlijn TOS.