Toelichting locaties NVLF-districtsbijeenkomsten

Leden hebben vragen gesteld over de locaties en data van de zes NVLF-districtsbijeenkomsten. Een toelichting op de keuzes van de NVLF.

db

De zes NVLF-districtsbijeenkomsten vonden dit jaar plaats in:

  • Drachten (26 maart|)
  • Apeldoorn (28 maart)
  • Haarlem (10 april)
  • Tiel (12 april)
  • Ridderkerk (23 april)
  • Venlo (25 april)

De keuze voor de locaties heeft de NVLF gebaseerd op een evenredige verdeling van plaatsen over Nederland. De vereniging hield niet alleen rekening met de spreiding ten opzichte van elkaar, maar ten opzichte van de uithoeken in Nederland. Ook keek de NVLF naar het geschatte maximum aantal NVLF-leden per districtsbijeenkomst.

Bij de keuze van data is rekening gehouden met de officiële schoolvakanties 2018.

Vanuit kostenoverwegingen is de NVLF helaas niet in de gelegenheid in meer plaatsen en op meer data districtsbijeenkomsten te organiseren.

Lees hier meer over de districtsbijeenkomsten.