Paramedici willen respectvolle benadering door zorgverzekeraars

Naar aanleiding van de contractering 2019 heeft Michel Dutree, voorzitter van de NVLF, naar verschillende media een ingezonden brief gestuurd. Deze is (nog) niet geplaatst, maar we willen hem wel graag met u delen.

michel 250x175

Vóór 1 april moesten de zorgverzekeraars aangeven hoe zij in 2019 de zorg gaan inkopen. Hun aandacht lijkt te worden opgeslokt door de huisartsen- en medisch specialistische zorg. Er is nauwelijks aandacht voor de rol van paramedici zoals fysiotherapeuten en logopedisten. Dit ondanks vele doorgaans zeer vriendelijke gesprekken en mooie beloftes van de top van de verzekeraars. Deze houding is niet terecht. Juist voor de kwaliteit van leven en behoud van zelfstandigheid van patiënten zijn paramedici onmisbaar. Denk bij logopedie bijvoorbeeld aan ouderen die weer zelf kunnen slikken in plaats van gebruik te moeten maken van een maagsonde. Of aan patiënten met afasie of Parkinson die weer duidelijk kunnen maken wat ze willen.

Onderschat niet het maatschappelijk nut van het vroegtijdig ontdekken en oplossen van taalachterstanden of de vroege behandeling van stotteraars. Paramedici zijn zonder uitzondering hoogopgeleide professionals. Zij vragen om erkenning en een respectvolle benadering, ook bij de zorginkoop. Daarvan is nu geen sprake. Van logopedisten wordt verwacht dat zij tekenen bij het kruisje voor een tarief dat 25 procent (!) lager ligt dan wat de Nederlandse Zorgautoriteit zeven jaar geleden redelijk vond. Terwijl de kwaliteitseisen in die tijd verder zijn opgeschroefd en de administratieve belasting is verveelvoudigd. Op deze manier bevorderen zorgverzekeraars het sluiten van eerstelijnspraktijken en een afkalving van het animo voor de opleiding.

De betrokkenheid van paramedici bij hun werk en patiënten heeft ze tot nu toe weerhouden van protestoptochten richting hoofdkantoren van verzekeraars. Het zou ook een schande zijn als het daartoe moet komen. Of is het vandaag de dag de enige mogelijkheid om serieus in gesprek te komen?

Dr. Michel Dutrée
voorzitter NVLF