Ook noodklok bij Tweede Kamerleden

De brief waarmee NVLF-bestuursvoorzitter Michel Dutrée 19 februari over de tarieven logopedie de noodklok luidde bij André Rouvoet (voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland) is ook gemaild naar de woordvoerders Cure van de Vaste Kamercommissie VWS. Een aantal politieke partijen heeft inmiddels aangegeven de e-mail te gaan betrekken bij de voorbereiding van een debat over eerstelijnszorg.

noodklok 250x175

De e-mail die de NVLF vrijdag 23 februari stuurde aan de woordvoerders Cure:

Al jaren staan de tarieven van de logopedisten onder druk. De tarieven zijn zo laag dat de praktijkvoering in gedrang komt. De Nederlandse Verenging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) vertegenwoordigt meer dan 6.000 logopedisten en luidt nu de noodklok, omdat de eerste praktijken in de eerste lijn nu door de lage tarieven gedwongen worden hun deuren te sluiten. Het kan gewoonweg niet meer uit! In navolging van de fysiotherapeuten heeft de NVLF eveneens een brief gestuurd aan Zorgverzekeraars Nederland (zie bijlage).

Zoals bekend kunnen de beroepsorganisaties niet onderhandelen over de tarieven met de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars hebben ook geen verplichting om individueel met zorgverleners te onderhandelen. Zorgverzekeraars kunnen zelf bepalen hoe ze met de contracten en zorgverleners omgaan. Hierdoor missen de logopedisten de mogelijkheid voor onderhandeling met de zorgverzekeraars en ervaren zij de onderhandelingspositie als een kwestie van ‘tekenen bij het kruisje’. De verkoopmacht van de zorgverzekeraars is hierdoor veel te groot geworden en van het veel genoemde 'level playing field' is geen sprake meer. Hierdoor kunnen zorgverzekeraars zorg inkopen op basis van volstrekt niet dekkende tarieven.

Om die reden luiden wij nu de noodklok en hopen op uw steun!