Onderzoek naar paramedische praktijken in de steigers

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is bezig met de voorbereidingen van het eerder aangekondigde onderzoek naar betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid in de paramedische zorg. Onze oproep: werk eraan mee als dat wordt gevraagd.

grafieken

Volgens de eerdere planning van de NZa zou het onderzoek in de tweede helft van augustus moeten plaatsvinden. Het is niet duidelijk of die planning ook wordt gehaald. Wij houden dat uiteraard nauwlettend in de gaten en informeren de leden daarover via de nieuwsbrief. Vanuit verschillende verenigingen van paramedische beroepen – waaronder de NVLF – is commentaar gegeven op een eerste onderzoeksopzet. De verwerking van de verschillende opmerkingen zou kunnen leiden tot enige vertraging. Dat is echter op dit moment nog niet duidelijk.

De NVLF heeft richting NZa zorgen geuit over die eerste opzet. Het doel van het onderzoek moet namelijk zijn om de aard en omvang van de problematiek rond tarieven en werkdruk in kaart te brengen. Bij het voorliggende concept waren aarzelingen of die duidelijkheid er ook zou komen. De NVLF heeft aangedrongen op aanpassing van de vragen. Een soortgelijke reactie is afgegeven door het Paramedisch Platform Nederland. De NZa heeft aangegeven de commentaren serieus te nemen en ermee aan de slag te gaan.

Het onderzoek zal de vorm krijgen van een online vragenlijst. Het is in elk geval belangrijk dat logopedisten deze mogelijkheid aangrijpen om een goed beeld van de dagelijkse praktijk te geven.