Ondersteuning invoering AVG

Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG moet zorgen voor betere beveiliging van persoonsgegegevens. Dit heeft ook gevolgen voor logopedisten.

avg

De NVLF ondersteunt leden bij de invoering van de AVG. Het voorstel is om de leden een tool aan te bieden waarmee de te ondernemen stappen in kaart gebracht kunnen worden. De komende weken komen we regelmatig terug op dit onderwerp. In het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie dat op 26 januari verschijnt, leest u er al meer over.

Zie ook bericht van 5 december 2017