NVLF schrijft brief aan vaste Kamercommissie onderwijs

De NVLF vindt dat de salarissen van logopedisten in het onderwijs omhoog moeten en zet zich in dat dit snel gebeurt. Op 17 september zijn de leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs via een brief geïnformeerd over de schreefgroei in de salarissen tussen de leerkrachten en die van het hoger opgeleid onderwijs ondersteunend personeel. Deze brief is samen met de beroepsverenigingen NIP en NVO geschreven.

toolkit tos

Er vindt nog overleg plaats tussen de NVLF, NIP en NVO over de vervolgacties richting de vakbonden en de PO-raad (de koepel van schoolbesturen).

Achtergrond
Onder de onderwijslogopedisten heerst grote onvrede over de nieuwe cao voor het primair onderwijs. Reden: de achterstand ten opzichte van lerarensalarissen is sterk vergroot. Eind augustus schreven wij hierover al een bericht in onze nieuwsbrief.

Herbeschrijven van de functie onderwijs logopedist
In oktober starten we met een werkgroep van logopedisten in het onderwijs om de huidige functiebeschrijvingen te vergelijken met de wijze waarop de functie van logopedist in het onderwijs wordt ingevuld. Deze vergelijking wordt dit kalenderjaar nog afgerond. De wijze waarop we de vergelijking maken, stemmen we af met de vakbond FvOv waarbij de NVLF is aangesloten. De vergelijking zal als basis dienen voor de inzet van FvOv om de functie van logopedist vast te stellen en de nieuwe beschrijving te waarderen. Binnenkort doen we een oproep voor deelname aan de werkgroep functiebeschrijving onderwijslogopedist.