NVLF richtlijnen verplicht te volgen bij contractvrij werken?

Tijdens de schrap- en verbetersessies is regelmatig gevraagd of bij contractvrij werken de NVLF-richtlijnen gevolgd dienen te worden. De vragen hadden zowel betrekking op de zorginhoudelijke richtlijnen als de procesmatige richtlijnen, bijvoorbeeld de NVLF-richtlijn dossiervorming. Hoe zit dit in de praktijk?

Logo schrappen&verbeteren 250x175

De wet- en regelgeving voor een praktijk die contractvrij werkt is hetzelfde als voor een praktijk die met een overeenkomst met een zorgverzekeraar werkt. Zo moet de contractvrije praktijk zich ook houden aan de richtlijnen en standaarden van de NVLF. Het grote verschil is echter dat de praktijk het tarief voor de behandeling zelf mag bepalen en zich niet aan de verplichtingen uit de overeenkomsten met zorgverzekeraars hoeft te houden. Hierbij volgen praktijken die contractvrij werken de Regeling paramedische zorg van de NZa.

Verder zijn de polisvoorwaarden van de patiënt belangrijk. Hierin kunnen bepalingen staan die van belang zijn voor de praktijkvoering. Denk bijvoorbeeld aan de DTL. Contractvrij werken is in principe niet van invloed op werken met een verwijzing of DTL. Wel kunnen in de polisvoorwaarden van de patiënt andere bepalingen zijn opgenomen. In dit geval zijn de polisvoorwaarden leidend.

Klik hier voor meer informatie over contractvrij werken.

NVLF.nl/schrappen-en-verbeteren
Voor de laatste stand van zaken van de verschillende schrap- en verbetervoorstellen kunt u nu óók terecht op een speciale pagina op de NVLF-website: www.nvlf.nl/schrappen-en-verbeteren. Op deze pagina vindt u een duidelijk en volledig overzicht van het schrap- en verbeterproces. U kunt hier per voorstel lezen wat de laatste stand van zaken is; zodra er een nieuwe ontwikkeling is leest u dat op deze pagina. Ook vindt u hier de resultaten die eerder al gecommuniceerd zijn. Belangrijke resultaten en mijlpalen melden we uiteraard via de nieuwsbrief.