NVLF: redenering zorgverzekeraars zo krom als een hoepel

De kritiek van zorgverzekeraars dat onder meer logopedisten bijdragen aan onverantwoorde kostenstijging in de zorg, is een redenering die zo krom is als een hoepel. Dat zegt de NVLF in een reactie op recente berichten in de pers waarin verzekeraars te hoop lopen tegen niet-gecontracteerde zorg.

contracteerproces 250x175

Steeds meer zorgverleners, waaronder logopedisten, sluiten geen contract meer af met verzekeraars. Dat betekent dat verzekerden de rekening zelf moeten betalen en gedeeltelijk kunnen declareren bij de zorgverzekeraars. Die klagen er nu over dat daardoor het te vergoeden bedrag hoger wordt dan het tarief dat ze moeten vergoeden aan logopedisten die wél een contract hebben gesloten. Daardoor zouden de kosten in de zorg worden opgestuwd.

Marktwerking of niet?
De NVLF vindt de redenering van de verzekeraars onbegrijpelijk. Wat willen de zorgverzekeraars nu? Willen ze marktwerking, met een dergelijke consequentie, of willen ze dat niet? Of prediken ze alleen marktprikkels als het goed uitkomt? Bovendien is het de schuld van verzekeraars zelf als zorgverleners dit middel gaan inzetten om tot een fatsoenlijke honorering te komen. 

Onderbouwing ontbreekt
Hoeveel logopedisten werken zonder contract, is onduidelijk. Harde cijfers ontbreken. Ook verzekeraars geven ze niet. De zorgverzekeraars hebben wel de publiciteit gezocht met de boodschap dat bij niet-gecontracteerde zorg de kwaliteit in het geding komt, dat patiënten onnodige behandelingen zouden krijgen en dat de zorgkosten oplopen. Een deugdelijke onderbouwing van die beweringen is er niet, stelt de NVLF vast.

Oorzaak
De verzekeraars gaan met hun eenzijdig beeld niet in op de achtergronden van de toename van niet-gecontracteerde zorg. Dáár mag wel eens aandacht voor zijn, vindt de NVLF. De lage tarieven in combinatie met de vele opgelegde verplichtingen zijn de oorzaak van de keuze van zorgverleners om geen contract te sluiten. Die keuze is legitiem en past binnen ons stelsel van zorgverzekeringen, als vorm van marktprikkel.

Verantwoorde tarieven
Ook de NVLF is voorstander van doelmatige en betaalbare zorg. Daar verschilt de vereniging niet van mening met de verzekeraars. Maar wel tegen verantwoorde tarieven voor de logopedisten. Als logopedisten een contract afsluiten met een verzekeraar, krijgen ze een vergoeding die ver ligt onder het tarief dat jaren geleden al als redelijk werd vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarieven zijn niet-lonend.

Restitutiepolis
Dat niet veel meer logopedisten zonder contract werken, heeft te maken met hun patiëntenpopulatie. Alleen verzekerden met een zogeheten restitutiepolis kunnen terecht bij een niet-gecontracteerde zorgverlener. Veel Nederlanders hebben echter, op aandringen van de verzekeraar, gekozen voor een naturapolis. Daarbij bepaalt de zorgverzekeraar bij welke zorgverlener de patiënt terecht kan.

Brodeloos
Als logopedisten veel verzekerden met een naturapolis in hun werkgebied hebben, is het voor hen onmogelijk om af te zien van een contract met de zorgverzekeraar. Ze zouden dan brodeloos worden. Voor hen zit er niets anders op dan met tegenzin te tekenen bij het kruisje dat de verzekeraar heeft aangegeven op het contract. Van onderhandelen, zoals bedoeld in de zorgverzekeringswet, komt in de praktijk immers niets terecht.