NVLF kwaliteitsinstrumenten in beeld

Tijdens de schrap- en verbetersessies in het voorjaar van 2018 is de NVLF geadviseerd om de definities van de verschillende kwaliteitsinstrumenten duidelijk te communiceren. Daarom hebben we een beeldplaat laten maken waarop de kwaliteitsinstrumenten overzichtelijk in kaart zijn gebracht. Deze instrumenten zijn van toepassing op alle werkvelden binnen de logopedie. Op deze beeldplaat wordt ook genoemd wanneer je mag afwijken van een richtlijn.

Logo schrappen&verbeteren 250x175

De definities van de kwaliteitsinstrumenten staan op verschillende pagina's van de NVLF website. Om dit overzichtelijk in kaart te brengen, heeft de NVLF gekozen voor een beeldplaat/tekening. Hierop wordt per kwaliteitsinstrument aangegeven waarom het instrument er is. Indien mogelijk kan direct worden doorgeklikt naar een website van de NVLF waar meer informatie te vinden is.

Afwijken van een richtlijn?
Tijdens de schrap- en verbetersessies is ook gevraagd om duidelijk aan te geven wanneer je als logopedist mag afwijken van een richtlijn. Ook dit is op de beeldplaat aangegeven.

Overzichtelijk
Misschien mis je op de beeldplaat nog iets; bijvoorbeeld de kwaliteitstoets. Om de beeldplaat overzichtelijk te houden is er voor gekozen om alleen definities van kwaliteitsinstrumenten weer te geven.

Verbetermethodieken
Alle verbetermethodieken die je kunt inzetten om bijvoorbeeld de vakinhoudelijke richtlijnen eigen te maken worden niet op de beeldplaat genoemd. We kijken nog hoe we hier een vervolg aan kunnen geven.