NVLF intensiveert overleg met VWS

De NVLF heeft kort geleden met het ministerie van VWS afgesproken weer vaker met elkaar te overleggen over de ontwikkelingen binnen de logopedie.

smart training3 250x175

Afgelopen jaar lag aan de kant van het ministerie de nadruk op overleg met het geheel van de paramedische beroepsgroepen. Daarbij werd vooral gekeken naar de rol van de paramedie binnen de huidige en toekomstige zorg.

De NVLF heeft echter de wens uitgesproken daarnaast ook vaker afzonderlijk te overleggen vanwege de bijzondere positie van de logopedische zorg. Anders dan bij andere vormen van paramedische zorg is er bij de logopedie bijvoorbeeld sprake van toenemende wachtlijstproblematiek. In sommige delen van het land zijn al enige tijd moeilijk vervulbare vacatures bij eerstelijnspraktijken. Daardoor kan het geruime tijd duren voordat cliënten/patiënten geholpen kunnen worden.

Ook het gebrek aan echte onderhandelingsmogelijkheden met zorgverzekeraars is een thema dat bij het ministerie ter tafel zal komen. VWS gaat niet over de tarieven, maar is wel gebaat bij een goed functionerend financieringssysteem, met als basis serieuze onderhandelingen tussen zorgaanbieders en -verzekeraars. Juist daaraan ontbreekt het op dit moment, vindt de NVLF. Van echte onderhandelingsmogelijkheden is geen sprake. Daardoor hebben veel logopedisten in de eerste lijn het gevoel in het najaar weer gedwongen te zijn ‘te tekenen bij het kruisje’. Naast dit alles is de wens tot een betere waardering voor het werk van de logopedisten onderwerp van gesprek.