NVLF biedt kennisagenda aan

Op woensdag 5 december hebben Ellen Gerrits en Lizet van Ewijk namens de NVLF de kennisagenda officieel aangeboden aan drs. Marije Beens, directeur en plaatsvervangend directeur generaal Curatieve Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Kennisagenda VWS 250x175

Ook de beroepsverenigingen van diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, huidtherapeuten, huisartsen, oefentherapeuten, podotherapeuten en de wijkverpleging hebben hun kennisagenda’s aangeboden. De beroepsgroepen zijn bereid om elkaar te versterken in kennisontwikkeling en verkennen hoe zij overlappende kennisvraagstukken gezamenlijk kunnen gaan oppakken.

Doel kennisagenda
Leden, wetenschappers, docenten en medewerkers van de NVLF hebben zich de afgelopen maanden ingezet om kennishiaten te formuleren die voor de dagelijkse praktijkvoering van een logopedist relevant zijn.

Het doel van de Kennisagenda was om, op basis van geïnventariseerde kennishiaten, onderzoeksvragen voor logopedie te formuleren voor de komende vier jaar. De kennisagenda Logopedie geeft daarmee richting aan toekomstig onderzoek in Nederland dat aansluit bij de behoefte in de praktijk. Bij het opstellen van het document is in kaart gebracht hoe het staat met de huidige beschikbare kennis binnen logopedie en op welke terreinen meer theoretische onderbouwing nodig is. Onderzoekers kunnen zo gerichter samenwerken aan de meest urgente onderzoeksvragen om onderbouwing van het logopedisch handelen te genereren.

Het is belangrijk dat logopedisten uit de praktijk en onderzoekers de handen ineenslaan. ‘We zijn als complete beroepsgroep verantwoordelijk voor de professionalisering van ons vak. Alleen samen kunnen we de meerwaarde van de logopedie laten zien.’ Aldus Ellen Gerrits en Lizet van Ewijk.

Achtergrond
De Kennisagenda Logopedie is onderdeel van een meerjaren onderzoeksagenda paramedische zorg. Dit is onderdeel van het hoofdlijnenakkoord (juni 2017) waarbij het gaat om uitgavenbeheersing en verdere kwaliteitsverhoging van de paramedische zorg; zorg die betaalbaar en toegankelijk is voor de patiënten en de maatschappij.

Hoe nu verder?
De Wetenschapsraad bespreekt binnenkort hoe de geformuleerde onderzoeksvragen kunnen worden uitgewerkt en wie dit oppakt. De separate kennisagenda’s en het onderzoekskader van de verschillende beroepsverenigingen vormen een goede basis om te zoeken naar overlap tussen de agenda’s in thema’s en doelgroepen.

Meer informatie