Logopedisten bieden Tweede Kamer petitie aan

Op 25 september biedt de actiegroep ‘logopedisten in actie’ een petitie aan de Vaste Kamercommissie VWS van de Tweede Kamer aan. Hiermee willen ze aandacht en waardering krijgen voor de betekenis van het vakgebied, waarbij de financiële waardering een belangrijk aspect is.

staking 250x175

Het initiatief is voortgekomen uit onvrede binnen de beroepsgroep over de toegenomen werkdruk en de achterblijvende tarieven. Met een positieve actie willen de deelnemers aandacht vragen aan de betekenis van de logopedische zorg voor de individuele patiënt. De NVLF is weliswaar niet de initiatiefnemer van de actie, maar deelt de zorgen bij de leden. De thema’s werkdruk, administratieve belasting en beloning staan nadrukkelijk ook bij de NVLF op de bestuurlijke agenda. Hierover wordt overlegd met het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars. De NVLF zal op 25 september aanwezig zijn en via haar communicatiekanalen aandacht vragen voor het initiatief (ook media) en daarbij via de ‘factsheet' de onderliggende feiten onder de aandacht brengen.

Datum en tijd van de actie
Dinsdag september tussen 13.15 en 13.30 wordt de petitie daadwerkelijk aangeboden. De groep verzamelt om 12.00 uur vlakbij CS Den Haag. Precieze locatie volgt op de facebook pagina.