PERSBERICHT: Logopedische zorg zwaar onder druk

De actiegroep ‘Logopedisten in Actie’ biedt morgen, dinsdag 25 september 2018, een petitie aan, aan de tweede kamer. De maat voor de Nederlandse logopedisten is vol. Er is sprake van onderwaardering van het vak logopedie die zich uit in achterblijvende tarieven. Het gemiddelde tarief ligt 25 procent lager dan het tarief dat de Nederlandse Zorgautoriteit voor de invoering van vrije prijzen redelijk achtte. Daarnaast hebben logopedisten te maken met een sterk toegenomen werkdruk door administratieve belasting en kampt de helft van de bestaande praktijken met wachtlijsten.

factsheet logopedie.PNG

Het initiatief voor deze actie is genomen door twee logopedisten, die veel steun hebben ontvangen vanuit de beroepsgroep. Ze hebben een oproep gedaan om in actie te komen, ruim 400 logopedisten hebben laten weten morgen naar Den Haag af te reizen.

Wachtlijsten
Beroepsvereniging NVLF herkent en erkent de zorgen en klachten van de logopedisten en noemt de situatie schrijnend. Overal in het land ontstaan wachtlijsten en de animo voor het vak is dalend. Terwijl de behoefte aan logopedisten toeneemt, onder meer om taal- en ontwikkelingsproblemen vroegtijdig op te sporen en bij te dragen aan een hogere kwaliteit van leven van zieken en ouderen. Logopedie wordt ook preventief ingezet, hiermee voorkom je kosten elders in de zorg.

Dit figuur geeft een duidelijk overzicht van de problematiek. De NVLF trekt bij de politiek en de zorgverzekeraars aan de bel om te voorkomen dat patiënten te lang op zorg moeten wachten. Daarom vraagt de NVLF ze met klem om een integraal plan voor hogere tarieven, minder administratieve lasten en minder werkdruk in de logopedie.

Noot voor de redactie: Klik hier voor het persbericht van de actiegroep zelf (inclusief contactgegevens). Voor meer informatie: NVLF, Ruth van Aggelen, telefoon 0348-457070.