Ledenonderzoek bevestigt pijnpunten

De NVLF moet komende tijd prioriteit geven aan de belangenbehartiging, promotie van het vak en bijdragen aan voldoende beroepsperspectief. Leden waarderen de vereniging op het vlak van kwaliteit en vakontwikkeling, maar zijn nadrukkelijk niet tevreden over de uitkomsten van de belangenbehartiging.

vvaa en het roer moet om 250x175

Dit zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek onder NVLF-leden naar de mening over de beroepsvereniging. De enquête bevestigt het beeld van de belangrijkste pijnpunten. Dinsdagavond 20 maart presenteerde onderzoeksbureau Noordam & De Vries de resultaten aan het bestuur en de Ledenraad van de NVLF. De uitkomsten zullen een belangrijk onderwerp van gesprek zijn tijdens de districtsbijeenkomsten, waarvan de eerste gepland staat op 26 maart. Het NVLF-bestuur gaat daar met de leden de dialoog aan over het verenigingsbeleid in de komende tijd. “Wij hebben met elkaar nog veel te doen”, concludeerde NVLF-voorzitter Michel Dutrée in een eerste reactie na het horen van de onderzoeksuitkomsten. De resultaten van de enquête en de conclusies van de districtsbijeenkomsten worden in het bestuur besproken en moeten leiden tot een actieprogramma.

Grote betrokkenheid
Meer dan 1.300 leden hebben meegedaan aan het online onderzoek. Alle leeftijdsgroepen en werkvelden waren dusdanig vertegenwoordigd dat de uitkomsten representatief zijn voor de NVLF-achterban. Volgens de onderzoekers is een deelnamepercentage van 22 relatief hoog. Ook het aantal spontane opmerkingen aan het einde van de vragenlijst was bovengemiddeld. Dit laat volgens het onderzoeksbureau een grote betrokkenheid van de leden bij hun vereniging zien.

Pijnpunten
Niet verrassend noemen de leden de toegenomen werkdruk, administratieve lasten en de uitkomsten van de belangenbehartiging (toegespitst op de tarieven) als grootste pijnpunten. Ze vinden daarbij dat de vereniging niet voldoende zichtbaar is. Ook de kosten van het lidmaatschap scoort hoog op de lijst negatieve associaties. Daar staat tegenover dat de beroepsgroep de rol van de NVLF bij de kennisontwikkeling positief beoordeelt, samen met de informatie daarover. Ook de sterk verbeterde communicatie krijgt een pluim, net als de mogelijkheden die de vereniging biedt voor onderlinge verbondenheid. Er is veel waardering voor de kwaliteitskringen. 

Verwachtingen
Voor meer dan acht op de tien logopedisten zijn de toegang tot de kwaliteitskringen, de belangenbehartiging en nieuws over het vakgebied de belangrijkste redenen om lid te zijn van de NVLF. Over de resultaten van de belangenbehartiging is iets meer dan 60% echter ontevreden; 35% beoordeelt de belangenbehartiging met een (ruime) voldoende. Al met al vindt bijna tweederde dat de vereniging niet aan de wensen en verwachtingen voldoet. Daarbij ligt de nadruk op de ondersteuning voor de eerstelijnspraktijken. Twee op de drie logopedisten weet overigens dat het de NVLF wettelijk verboden is te onderhandelen; één derde is daarvan niet op de hoogte.

Transparantie
In komende publicaties en bijeenkomsten gaat de NVLF verder in op het onderzoek en de conclusies die daaruit voor het verenigingsbeleid te trekken zijn. In het kader van transparantie meent het bestuur er goed aan te doen de belangrijkste resultaten zo snel mogelijk met de leden te delen, ook al moet nog verder worden gesproken over oplossingsrichtingen van de pijnpunten. 

Data en plaatsen van de komende districtsbijeenkomsten:
26 maart in Drachten
28 maart in Apeldoorn
10 april in Haarlem
12 april in Tiel
23 april in Ridderkerk
25 april in Venlo.

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.

Lees hier de samenvatting van het onderzoek