Kort verslag gesprek met VWS

Regelmatig heeft de NVLF overleg met VWS over de onderwerpen die op dat moment actueel zijn. Zo ook afgelopen week. Michel Dutrée (voorzitter) en Marliek Schulte ( beleidsmedewerker) hebben Caspar Lombaers (senior beleidsmedewerker VWS) ontvangen op het bureau in Woerden.

regeerdakkoord II 250x175

Het ministerie heeft een goed beeld van de problematiek die binnen de logopedie speelt. Caspar geeft aan dat hij met zeer veel belangstelling de rapportage van de NZa-monitor  over de paramedische zorg afwacht. Het ministerie van VWS hecht veel waarde aan de uitkomsten van deze monitor. VWS ziet de resultaten als basis voor de verdere discussie.

Verder heeft Michel Dutrée de nijpende tariefproblematiek nogmaals toegelicht en benadrukt dat hij eindelijk een keer hoopt op een oplossing.

De andere onderwerpen die ter sprake zijn gekomen zijn: