Is een auditor die de kwaliteitstoets logopedie afneemt een logopedist?

Dagelijks komen bij het bureau van de NVLF tientallen vragen binnen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Iedere week beantwoorden we een veel gestelde vraag.

rouvoet 250x175

De vraag van deze week kwam ook al aan bod tijdens de schrap- en verbetersessies:

Is een auditor die de kwaliteitstoets logopedie afneemt een logopedist?

Antwoord:
Als er een audit plaatsvindt komen er twee auditoren. Hiervan is minimaal één auditor een logopedist. Er zijn ruim 20 logopedisten door de auditbureaus opgeleid tot auditor. Het komt regelmatig voor dat beide auditoren logopedist zijn.