Honorering logopedisten in onderwijs moet omhoog

De onlangs overeengekomen salarisverhogingen voor leraren in het basisonderwijs wekken ten onrechte de indruk dat de beloningsachterstanden in het onderwijs zijn weggewerkt. Andere professionals binnen het onderwijs – zoals logopedisten – profiteren namelijk niet van de verbeteringen.

noodklok 250x175

Afgelopen week kwam in het nieuws dat basisschooldirecteuren na de zomer actie gaan voeren. Ze zijn niet tevreden over de uitkomsten van de cao-onderhandelingen. Ze staan daarin niet alleen. Ook aan het onderwijs verbonden logopedisten profiteren niet van de aangekondigde loonsverhogingen. Datzelfde geldt voor andere professionals in het onderwijs. Zij vormen met elkaar 20% van het personeel in het basisonderwijs.

Bij de NOS werd het als volgt verwoord: “De blijdschap in lerarenkamers was vorige maand groot, toen bekend werd dat leerkrachten in het basisonderwijs er gemiddeld 8,5 procent en een bonus van bijna een half maandsalaris bij krijgen. Maar niet bij iedereen ging de vlag uit. Directeuren, conciërges, klassenassistenten, logopedisten en schoolpsychologen moeten het doen met veel minder: 2,5 procent extra loon en geen forse bonus”.

De NVLF gaat samen met andere beroepsgroepen optrekken om de situatie te verbeteren. Ondanks de vakantieperiode zijn de contacten al gelegd. De keuze om samen op te trekken is een bewuste. Op die manier kan grotere druk worden uitgeoefend. Onderdeel van het actiebeleid is publicitaire aandacht. Via de nieuwsbrief houden we u van de ontwikkelingen op de hoogte.