Herziening Richtlijn Logopedische Dossiervorming

De NVLF is gestart met de herziening van de richtlijn logopedische dossiervorming, dat is de richtlijn die gaat over welke gegevens u vastlegt in het dossier van de cliënt. Voor de herziening gebruiken we de input van leden die is opgehaald tijdens de ‘schrap- en verbetersessies’ in het voorjaar.

Logo schrappen&verbeteren 250x175

De NVLF vindt het van belang dat de aanpassingen goed aansluiten bij het werk van de logopedist en gaan bijdragen aan het verminderen van de administratieve lasten. Ook is het van belang om relevante partijen te betrekken bij de herziening van een richtlijn om draagvlak te creëren als de aangepaste richtlijn ingevoerd wordt. Denk hierbij aan zorgverzekeraars, auditbureaus en softwareleveranciers. Momenteel zijn we in gesprek met een aantal van deze partijen. Met de zorgverzekeraars spreken we bijvoorbeeld over de borging van de kwaliteit. Aanpassingen in de richtlijn logopedische dossiervorming hebben immers gevolgen voor de criteria kwaliteitstoets. Met de auditbureaus kijken we naar de toetsbaarheid van de aanpassingen in de richtlijn en met de softwareleveranciers stemmen we af hoe de richtlijn het beste in de software ingebouwd kan worden.

Kortom: de NVLF is actief aan de slag met de aanpassing van de richtlijn. Door rekening te houden met diverse partijen zorgen we voor een zo breed mogelijk draagvlak. Dit kost tijd, maar is in ieders belang. Via de nieuwsbrief en www.nvlf.nl/schrappen-en-verbeteren houden we u op de hoogte van de stappen die we nemen.

NVLF.nl/schrappen-en-verbeteren
Voor de laatste stand van zaken van de verschillende schrap- en verbetervoorstellen kunt u nu óók terecht op een speciale pagina op de NVLF-website: www.nvlf.nl/schrappen-en-verbeteren. Op deze pagina vindt u een duidelijk en volledig overzicht van het schrap- en verbeterproces. U kunt hier per voorstel lezen wat de laatste stand van zaken is; zodra er een nieuwe ontwikkeling is leest u dat op deze pagina. Ook vindt u hier de resultaten die eerder al gecommuniceerd zijn. Belangrijke resultaten en mijlpalen melden we uiteraard via de nieuwsbrief.