Blog: De mythe van tariefonderhandelingen in de zorg

Vanaf nu zal Michel Dutrée regelmatig zijn ervaringen en visie als voorzitter van de NVLF delen in een blog. Deze delen we in de nieuwsbrief voor NVLF-leden, maar ook breder via onder andere nvlf.nl en sociale media.

michel 250x175

Zorgverzekeraars presenteren een dezer weken hun inkoopbeleid voor 2019. Zorgverleners krijgen uitgelegd hoe de verzekeraars de onderhandelingen over tarieven ingaan. Zilveren Kruis heeft het spits afgebeten. Hun presentatie ziet eruit als een ‘goed nieuwsshow’, compleet met beelden van lachende mensen. Dat suggereert een constructief en plezierig onderhandelingsverloop over de inhoud van de zorg en de bijbehorende tarieven in het komend jaar. Dat de nadruk ligt op regionale invulling van de zorg, is een mooi uitgangspunt.

Hoe anders is de praktijk. Neem de inkoop van logopedie. De verzekeraars komen met een basistarief van circa € 10 tot 12 per uur. Nee, dat is geen drukfout. Het beeld van constructief onderhandelen is een mythe. Moeten we dit beeld nog langer in stand houden? Er wordt immers niet onderhandeld, er wordt vastgesteld door de verzekeraars. De beroepsvereniging mág niet onderhandelen over het tarief en de verzekeraars geven aan niet met de individuele zorgverlener te willen onderhandelen. Ze geven alleen aan dat extra investeringen tot een hoger tarief kunnen leiden, zonder te vermelden dat die investeringen meer kosten dan ze opbrengen.

Is het raar dat het aantal vacatures in de eerstelijns logopedie snel toeneemt? Geen enkele goed opgeleide hbo’er voelt zich met een dergelijk voorstel van de verzekeraars serieus genomen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in sommige gebieden verzekeraars al bijna niet meer aan hun zorgplicht kunnen voldoen. Kennelijk verandert er pas wat als er krantenkoppen komen met de vraag ‘Hoe hebben we het zover laten komen?’.

Er zijn onafhankelijke onderzoeken die aangeven wat een reëel tarief is. Laat dat het uitgangspunt zijn voor een constructief gesprek zodat én de zorg gegarandeerd kan blijven én de logopedist in de eerste lijn een fatsoenlijke boterham kan verdienen. Pas dan kunnen de verzekeraars terecht pronken met blije mensen in hun presentaties, namelijk patiënten en zorgverleners.

Michel Dutrée
Voorzitter NVLF

Aanvulling 11/04: we merken dat er veel verbazing is over de €12,-. Toch is het echt zo, dit is het netto bedrag dat een beginnend logopedist in loondienst in de eerste lijn gemiddeld overhoudt na een uur werk. Dus na aftrek van belastingen, premies etc. Schrijnend toch voor een HBO-opgeleid iemand.