Wat betekent de AVG voor logopedisten?

In mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG zorgt voor betere beveiliging van persoonsgegegevens. Dit heeft ook gevolgen voor logopedisten.

avg

Door de verordening gaan voor heel Europa dezelfde regels gelden voor het verwerken van persoonsgegevens.

Op dit moment geldt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) nog in Nederland. Deze wordt echter vervangen door de AVG. Het uitgangspunt van de AVG is dat persoonsgegevens niet zonder meer verwerkt en beheerd mogen worden door zorginstellingen.

Toestemming verlenen
Elke praktijk verwerkt, al dan niet bewust, persoonsgegevens. Zo zijn namen, adressen en telefoonnummers van klanten al aan te merken als persoonsgegevens. U dient als bedrijf enorm waakzaam te zijn met het beheren en verwerken van deze gegevens. Zo is het bijvoorbeeld vereist dat uw patiënt expliciet toestemming verleent, alvorens u rechtmatig persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt met ingang van de AVG strenger.

U moet als bedrijf ook aantonen welk rechtmatig doel u heeft voor het verwerken van persoonsgegevens. Tevens volgt er een strengere handhaving op de nieuwe regelgeving.

Ondersteuning
De NVLF ondersteunt leden bij de invoering van de AVG. Op dit moment werken we hier hard aan. De komende weken komen we regelmatig terug op dit onderwerp.