Richtlijn ‘Logopedie bij de ziekte van Parkinson’ herzien

De richtlijn ‘Logopedie bij de ziekte van Parkinson’ is onlangs herzien. De richtlijn stamt uit 2008. Omdat nieuwe evidentie over logopedie bij Parkinson langzaam gaat, was er geen dringende noodzaak om de richtlijn eerder te herzien. Nu was die behoefte er wel.

ouder echtpaar 250 bij 175

De richtlijn ‘Logopedie bij de ziekte van Parkinson’ was een initiatief van ParkinsonNet, maar werd bij het verschijnen overgedragen aan de NVLF. Daarmee kreeg de NVLF het beheer over het bijhouden van de richtlijn. Het was de eerste monodisciplinaire richtlijn van de NVLF.

Nieuwe ontwikkelingen
De afgelopen tijd ontstond de behoefte om de richtlijn inhoudelijk bij te werken. Vanwege haar expertise kreeg ParkinsonNet de opdracht om de richtlijn te herzien met een nieuwe groep logopedisten met aantoonbare parkinsonervaring. De richtlijn moest niet worden herschreven, maar – waar nodig - alleen worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. Ook de nieuwe werkgroep was van mening dat de richtlijn goed in elkaar zit en nog steeds voldoende parkinson-specifiek is.

Belangrijkste aanpassingen
De belangrijkste aanpassingen in de richtlijn zijn:

  • update van diagnostische instrumenten, bij het Nederlandstalig Dysartrieonderzoek;
  • duidelijker onderscheid tussen parkinsonpatiënten die een intensief behandelprogramma voor verstaanbaar spreken aankunnen en parkinsonpatiënten die lichter programma nodig hebben;
  • nieuwe evidentie in de behandeling van slikstoornissen.

‘Red flags’
Recent zijn internationaal de diagnosecriteria voor de ziekte van Parkinson aangepast en ook dat is verwerkt. Daarin is onder andere opgenomen dat ernstige slikstoornissen binnen vijf jaar tot de ‘red flags’ behoren. Ook diverse aanbevelingen zijn herschreven: in totaal zijn 32 van de 60 aanbevelingen aangepast en er zijn er acht toegevoegd. Relevant voor gebruikers is dat de nummering van de vragen en aanbevelingen (vaak verdeeld in a, b of meer) ongewijzigd is gebleven.

Bekijk de aangepaste richtlijn ‘Logopedie bij de ziekte van Parkinson’.