Herziening logopedische standaarden eerstelijn

De logopedische standaarden eerstelijn zijn herzien en gelden per
1 juli 2017. De standaarden uit 2012 zijn aangepast aan de meest recente inzichten.

logopedist met kind 250bij175jpg

Naar aanleiding van de NVLF-richtlijn dossiervorming (2016) is bijvoorbeeld standaard 26 van het onderdeel curatie opgenomen: De logopedist vraagt de verwachtingen en doelstellingen van de cliënt na en legt deze vast. Dit geldt ook voor standaard 32 van het onderdeel curatie: De logopedist bepaalt of er een indicatie voor logopedie is.

Aanwezigheid ouders of verzorgers
Een andere belangrijke toevoeging is een onderdeel van standaard 7 van het onderdeel Beheer: […] op basis hiervan zorgt de logopedist/praktijkhouder ervoor dat één van de ouders of verzorgers minimaal 50% van alle behandelingen aanwezig is voor het slagen van de behandeling. Dit geldt bij behandelingen van kinderen tot de leeftijd van 12 jaar. Deze standaard wordt getoetst in de criteria kwaliteitstoets die gaan gelden vanaf 1 januari 2018.

Zorgproces
De standaarden beschrijven de norm of het streefniveau, die gesteld wordt aan het professioneel methodisch handelen van logopedisten. Dit richt zich bij de logopedische standaarden op het zorgproces. In de logopedische standaarden eerstelijn worden drie onderdelen beschreven: curatie, preventie en beheer (praktijkvoering). In de standaarden zijn ook checklists opgenomen waarmee de logopedist zijn handelen kan toetsen aan de professionele norm. U kunt dit instrument bespreken met een groep collega’s of in de kwaliteitskring met de methodiek korte verbetercyclus.

Bekijk de logopedische standaarden eerstelijn.