Log in
Marjolein Coppens is logopedist, docent Nederlands en NT2 en logopediewetenschapper. In 2013 promoveerde zij aan de Radboud Universiteit Nijmegen met een onderzoek naar mogelijkheden voor verbeteren van spraak, taal en gehoor bij mensen met verstandelijke beperkingen. Naast jarenlange werkervaring als logopedist in verschillende soorten speciaal onderwijs en verpleeghuizen, heeft Marjolein ook veel ervaring als hbo, post-hbo en universitair docent. Zij heeft er veel plezier in om logopedie overal positief onder de aandacht te brengen en om kennisgebieden als ethiek, onderwijskunde en psychologie te verbinden met logopedie. Momenteel heeft zij een eigen bedrijf in kennistransfer: zij ontwikkelt onderwijs en opleidingen, schrijft teksten en geeft lessen en cursussen door het hele land.
Marjolein Coppens

Als ik aan vakgenoten vraag wat hun wensen zijn voor het vak logopedie, gaat het vaak over profilering.

Kennis over het werk van logopedisten bekender te krijgen bij een groot publiek, dat is een grote wens. Daar werkten velen in de afgelopen jaren natuurlijk al hard aan, maar 2015 was meer dan ooit het jaar waarin de kracht uit logopedisten zelf kwam. Het leidde tot een grotere bekendheid maar vooral ook een grotere saamhorigheid. Een soort ‘samen sterk’, zeg maar. Zo was er de benoeming van Ellen Gerrits als hoogleraar logopedie met een mooie rede over Evidence Based logopedie. Ook was er het inspirerende symposium Downtown Nouwels, bedacht en georganiseerd door een zeer bevlogen logopedist. Zij trok al bij het hele voortraject een heleboel mensen binnen en buiten de logopedie mee in haar passie. In december zette een enthousiaste logopedist logopedie in de kijker door een facebookactie te starten en met veel logopedisten geld in te zamelen voor Serious